Zona Costinești – Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)

Proiect de act normativ: Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii „Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

Zona Costinești situată în UAT Costinești

Costinesti:

-îndepărtarea structurii costiere existente: CS1;

-îndepărtare apărări de mal existente pe o lungime de aproximativ 300 m;

-reânnisipare plajă, lungime aproximativă L=2550 m, cu o lățime minimă de 75 m;

-execuția a 7 structuri costiere noi Cn1, Cn2, Cn3, Cn4, Cn5, Cn6 si On7 cu o lungime totală de aproximativ 3150 m;

Structurile costiere de protecție sunt reprezentate de diguri transversale conectate cu țărmul, protecții de mal, stabilizare de faleza respectiv înnisipări ale plajelor proiectate ce oferă un grad corespunzător de protecție.

Finanțarea obiectivului de investiții se face din Fondul de coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, din împrumut extern asigurat conform 7 prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, din venituri proprii ale Administrației Naționale „Apele Romane”, precum și din alte surse legal constituite.

Share
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail